Protecţia datelor  |  Pagină principală
Data de azi: 2023-12-08

Protecţia datelor - notă de informare

S.C. KIRA S.R.L., prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, în scop de reclamă, marketing şi publicitate, respectiv de servicii de comunicaţie electronice.

Prin transmiterea voluntară a oricăror date personale sau informaţii prin intermediul site-ului, vă exprimaţi consimţământul pentru ca aceste date să fie colectate, inregistrate, stocate, procesate în bazele de date ale Operatorului.

Operatorul respectă toate obligaţiile legale care îi revin în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: S.C. KIRA S.R.L., mun. Sfântu-Gheorghe, str. Lunca Oltului, judeţul Covasna

Autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor: ANPC

Ofertă specială

Adeziv polistiren TS Eco Plus 25 KG

Tigla din beton Avantaj